РЕГИСТЪР "РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ" - НАГ
Столична община
първа страница предишна страница следваща страница последна страница   Резултати на страницата:
Избери дата Избери дата
Разрешение за поставяне Издател Разрешава се на Тип на обекта Описание на обекта Район Адрес Местоположение по регулация / КККР Молба вх. № Виж разрешения за поставяне